Mentortilbud

Mentortilbuddet sker via Det Socialfaglige Hus, hvor vi arbejder med mentoropgaver under loven om LAB § 31 samt SEL § 85 støtte for voksne.
LAB § 31: Vi arbejder med henblik på at fremme og sammen med borger finde muligheder for tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Vi støtter borger i jobrettede aktiviteter.
En opgave kunne være et eller flere af følgende punkter:

 • At støtte borger i fremmøde samt fastholdelse i en praktik eller anden form for beskæftigelsesrettet indsats.
 • At støtte borger i udarbejdelse af CV.
 • at støtte borger til fremøde med kommune.
 • At støtte borger i fremmøde til behandling i psykiatrien eller læge mv.
 • At afklare yderligere eller andre støttebehov.
 • At støtte borger i at få overblik og samle trådene med relevante samarbejdspartere.
 • At støtte borger i at tage kontakt til relevante instanser f.eks. børn og unge afd. for yderlige støtte.
 • At støtte borger i at få overblik og indsigt i egen økonomi.
 • Støttende samtaler i forhold til personlige udfordringer. Det kan være angst, stress, livs krise, depression, at leve med en diagnose mv.
 • At støtte borger i at få øje på eller genfinde samt udvikle sit potentiale.
  SEL § 85: Vi arbejder med vejledning og støtte i borgers eget hjem, har dog samtale lokaler til rådighed. Vi tager udgangspunkt i borgers individuelle behov og arbejder altid med hjælp til selvhjælp.
  En opgave kunne være et eller flere af følgende punkter:
 • At støtte i flere af ovenstående punkter fra LAB § 31.
 • At støtte og vejlede om struktur i hverdagen
 • At åbne post eller E Boks sammen med borger.
 • At støtte borger i hans/hendes økonomi, heri at borger for betalt regninger, ansøgning om boligstøtte, enkeltydelse mv.
 • At støtte borger i at handle ind, lave mad og overskue egen bolig.
 • At støtte borger i sociale sammenhænge.